Stoppa bankernas stöd till fossilbolagen

Bankernas finansiella verksamhet är en blind fläck i det svenska klimatarbetet. Trots Parisavtalet fortsätter svenska banker att låna ut hundratals miljarder kronor till bolag inom kol, olja och gas. Nu måste regeringen täppa till luckan i klimathandlingsplanen så att inte bankerna kan låna ut pengar till fossilbolag som inte vill eller kan ställa om, skriver Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumenter i Expressen.

Bankerna är nyckelaktörer i klimatomställningen. Parisavtalet slår fast att alla finansiella flöden måste styras bort från verksamheter som orsakar klimatkrisen, till verksamheter som erbjuder lösningar på den. Regeringen bekräftar också detta i klimathandlingsplanen som beskriver de åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till avtalet. 

Trots detta fortsätter banker som SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank att låna ut hundratals miljarder kronor till fossila bolag. Bland annat till bolag som utvecklat ny kolkraft, borrar efter olja i Arktis eller använder utvinningsmetoder med särskilt hög klimat- och miljöpåverkan, som utvinning av oljesand och fracking. Det kunde Fair Finance Guide och BankTrack avslöja i en ny rapport i går. 

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll