Svårt ta KD:s klimatengagemang på allvar

Expert efter expert har de senaste veckorna påtalat svårigheterna med och kostnaderna för återöppnande av Ringhals 2 och för att avbryta den planerade stängningen av Ringhals 1. Även energibranschen själva uppmanade riksdagen att rösta nej till SD:s förslag om tvingande livstidsförlängning av de två reaktorerna. Trots detta fortsätter Kristdemokraterna att argumentera för fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 och anklagar dessutom Naturskyddsföreningen för "klimatnationalism". Inget kunde vara mer fel. Det skriver Johanna Sandahl och Kristina Östman i en replik till Kristdemokraterna i Dagens Industri.

Att fossilfri el som exporteras från Sverige har stor klimatnytta är en av utgångspunkterna i vår vision för Sveriges energisystem 2040. Redan i dag är den pågående utbyggnaden av vindkraft större än den förlorade årsproduktionen från Ringhals 1 och 2.

Sveriges elexport gör stor klimatnytta i andra länder. Ofta, men inte alltid, ersätter den el från fossila anläggningar med kraftiga utsläppsminskningar som följd. Hur mycket el som exporteras varje år beror på hur mycket el som produceras inom landet och hur mycket el som används. Vad den exporterade elen i sin tur ersätter beror på kapacitetsbegränsningar i elnätet och elmixen i länderna vi exporterar till. Vi välkomnar att debatten om Sveriges elexport lyfts politiskt och ser exporten som en viktig del av Sveriges bidrag till den globala klimatomställningen.

Det finns dock fler sätt att gynna nettoexporten av el än att tvinga fram fortsatt drift av åldrade kärnkraftsreaktorer. En möjlighet som är både lönsam och skapar mervärde är energieffektivisering. Samtidigt som elanvändningen kommer att öka kraftigt inom transport- och industrisektorerna, som en del av utfasningen av fossila bränslen, finns en stor potential att energieffektivisera inom samtliga sektorer. Enbart för svenska småhus finns en potential för lönsam och tekniskt genomförbar energieffektivisering på ungefär 10 TWh el. Utökar vi det till resten av bostads- och servicesektorn är potentialen nära 20 TWh, nästan dubbelt så hög som produktionen i Ringhals 1 och Ringhals 2.

Trots att energieffektiviseringen är lönsam uteblir de nödvändiga investeringarna. Politiskt stöd behövs. Att använda statliga medel för att energieffektivisera landets bostäder och fastigheter leder till bättre inomhusmiljö och lägre kostnader för privatpersoner och företag. Det vore en smartare användning av medlen än att bekosta en livstidsförlängning av en gammal och farlig teknik som kärnkraften, som för allmänheten sannolikt har den enda följden att elpriserna höjs. Dessutom saknas fortfarande en säker metod att förvara kärnavfallet som förblir radioaktivt i 100.000 år.

En fördel med energieffektivisering jämfört med kärnkraft är att energieffektivisering har allra störst genomslag på energianvändningen under kalla timmar, när effektbehovet är som störst. Kärnkraften är tvärtom en icke-flexibel produktion som levererar lika mycket el vid årets alla timmar, så länge inga driftstörningar råder. Energieffektivisering har därför möjlighet att göra betydligt större nytta för Sveriges elsystem än vad en enskild kärnkraftsreaktor gör.

Vi välkomnar att Kristdemokraterna är måna om fossilfri, leveranssäker el och en hög nettoexport, men när de hävdar att det endast är möjligt genom just Ringhals 1 och 2 är det svårt att ta engagemanget på allvar.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Kristina Östman, sakkunnig energi, Naturskyddsföreningen

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll