Svenska banker bidrar till Amazonas skövling

Svenska banker investerar miljarder av svenskars fondsparande i företag som bidrar till att skövla Amazonas. Om världens största regnskog förstörs står vi inför en stor klimatkatastrof. Nu måste regeringen driva på för en lagstiftning i EU som förbjuder banker att stödja den destruktiva avskogningen, skriver Naturskyddsföreningen på Aftonbladet debatt.

Världens största regnskog närmar sig mycket snabbt en brytpunkt där stora delar riskerar att förvandlas till savann. Det vore förödande för jordens klimat, det unika djur- och växtlivet och de urfolk som är beroende av Amazonas för sin överlevnad. Trots det fortsätter alla stora svenska banker att investera i företag som driver på just den utvecklingen.

Vår nya rapport Forests on Fire visar att de sju största bankerna i Sverige – Nordea, Danske Bank, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Länsförsäkringar och Skandia – fortsätter att investera och låna ut pengar till företag inom kött- och sojaindustrin som bidrar till skövlingen av Amazonas och savannområdet Cerradon. Och ingen av bankerna ställer tillräckliga krav på företagen.

De svenska investeringarna uppgår till mer än 9 miljarder kronor och över 2 miljarder kronor i lån och finansiering till totalt 27 av 61 granskade högriskföretag. Det handlar till exempel om sojajättarna Archer Daniels Midland och Cargill som har kopplats till illegal avverkning i Amazonas, livsmedelskedjan Carrefour som säljer kött från området och riskkapitalbolaget Blackstone, vars bolag bygger infrastruktur som underlättar exploateringen av regnskogen.

Sojan från Amazonas och Cerradon används framför allt som djurfoder inom djurindustrin runt om i världen – en industri som ofta innebär stort lidande för djuren. Så mycket som en femtedel av sojaexporten från Brasilien till EU kan kopplas till illegal skogsskövling. Räknas även laglig skogsskövling in blir andelen ännu högre.

En del företag använder olika frivilliga certifieringssystem för soja med avsikten att garantera en mer ansvarsfull produktion. Men det har hittills varit otillräckligt för att stoppa avskogningen, som de senaste åren i stället ökat kraftigt och expanderat till nya områden. Grundorsaken till problemet, vår alldeles för stora konsumtion av kött, har till stor del ignorerats.

Vi behöver därför gå från frivilliga certifieringar till bindande lagstiftning som omfattar alla företag och som gör det möjligt att åtala företag som begår brott mot miljö och mänskliga rättigheter.

Sverige måste aktivt verka för en EU-lagstiftning som förhindrar att vår konsumtion bidrar till miljöförstöring. Nära 1,2 miljoner EU-medborgare har redan ställt sig bakom att en sådan lag ska införas. Det bör bli olagligt för företag att importera ”riskgrödor” som kött och soja till EU, om de har orsakat avskogning, så kallad landgrabbing eller övergrepp mot urfolk som försvarar sina territorier. Lagen bör förutom naturskogar som Amazonas också gälla andra typer av ekosystem, för att inte riskera att flytta problematiken från Amazonas till Cerradon.

Bankerna måste ställa högre krav på företagen de äger och finansierar. Men finansiella institutioner kan inte själva skapa de nödvändiga förändringar som krävs.

Den 22 december förväntas EU-kommissionen presentera ett lagförslag. Hittills har Sverige visat motvilja mot en sådan reglering på EU-nivå. Men nu är situationen så pass alarmerande att Sverige måste driva på för en kraftfull lagstiftning som omfattar både företag och banker. Det skulle göra vanliga svenska sparare trygga med att deras pengar inte bidrar till att skövla världens största regnskog och elda på klimatkrisen.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection Sverige

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll