Svenska storbanker fortsätter låna ut till fossilbolag 

Svenska storbanker fortsätter att låna ut flera hundra miljarder kronor till fossilbolag. Bland annat till företag som utvecklat ny kolkraft och borrar efter olja i Arktis. SEB och Nordea är de banker som sticker ut värst i en ny granskning, följt av Danske Bank och Swedbank.

Fyra av storbankerna i Sverige har sedan Parisavtalet slöts fortsatt att finansiera och investera i företag inom fossilbranschen med hundratals miljarder kronor. Det visar Fair Finance Guide och Bank Tracks rapport. Bankerna stöder bland annat företag som utvecklat ny kolkraft, borrar efter olja i Arktis eller använder utvinningsmetoder med särskilt hög klimat- och miljöpåverkan som utvinning av oljesand och fracking. 

I rapporten undersöks Skandinaviens största bankers investeringar och lån till fossilbranschen de senaste fem åren (2016-2020). Granskningen visar att fyra av fem svenska storbanker har fortsatt att stödja fossilbolag med totalt över 450 miljarder i lån och investeringar: 

  • SEB,158 miljarder SEK 
  • Nordea, 151 miljarder SEK 
  • Danske Bank, 96 miljarder SEK
  • Swedbank, 48 miljarder SEK 

SEB och Nordea sticker ut 

SEB är den bank som sticker ut mest i granskningen, följd av Nordea. De senaste åren har SEB gett miljardlån till det tyska kolkraftsbolaget Uniper, som är en av Europas största utsläppare av koldioxid. Utlåningen har skett samtidigt som bolaget byggt ett nytt kolkraftverk. Uniper köptes 2019 upp av Fortum, en affär som finansierades med miljardlån från SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank. 

SEB har också gett miljarder i lån till tyska kraft- och kolgruvebolaget RWE, som utvidgar sin kolbrytning i Garzweiler i Tyskland. Banken har även fortsatt att låna ut miljarder till världens största exportör av kol – det schweiziska kolgruvebolaget Glencore, som även kopplas till bland annat barnarbete vid utvinning av kobolt i Demokratiska republiken Kongo och en rad andra oegentligheter som penningtvätt, korruption och skatteflykt. Det senaste miljardlånet gavs så sent som 2020, trots att Glencore var svartlistat av bankens egna fonder.  

Nordea och SEB har även lånat ut flera miljarder till oljebolaget ConocoPhillips som använder okonventionella utvinningsmetoder med särskilt hög klimat- och miljöpåverkan, som oljesand och fracking. Samtliga storbanker har också fortsatt pumpa in mångmiljarder i ett flertal stora oljebolag, bland annat bolag som utvinner olja i Arktis. 

Några ljuspunkter 

Handelsbanken sticker ut i granskningen och har tagit stora steg mot att avveckla sitt stöd till fossilbranschen. I jämförelse med de andra bankerna har Handelsbanken en förhållandevis liten utlåning till företag inom olja, kol och gas. Handelsbanken har också sedan slutet av 2019 rensat bort alla fossilbolag utan omställningsplaner i linje med Parisavtalet ur i princip alla sina fonder, något bankens kunder redan tjänat ekonomiskt på. Ett liknande beslut togs i början av året av Swedbank.   

Länsförsäkringar och Skandia, som vanligtvis ingår i Fair Finance Guides granskningar, omfattas inte av studien. Ingen av dem lånar ut pengar till större företag, och därför inte heller till fossibolag. Däremot investerar de i fossilbolag.  

De små nischbankerna JAK och Ekobanken säger helt nej till att stödja fossilbranschen

Mejla din bank och protestera 

Nu uppmanar vi alla bankkunder att mejla till sin bank och protestera mot att deras pengar används till att förstöra klimatet. 

5G10rPg8urk poster image
klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll