Naturskyddsföreningens synpunkter på Vattenfalls Stora Middelgrund Offshore Wind Farm gällande samrådsunderlaget och kommande MKB

Naturskyddsföreningen arbetar aktivt för omställningen till ett helt förnybart elsystem. I vår vision för energisystemet till 2040 räknar vi med 90 TWh vindkraft, varav en betydande del kommer vara belägen till havs. Med sin höga elproduktion, tack vare större vindkraftverk och starkare vind, samt möjlighet att lokaliseras i södra Sverige, där behovet är störst, ser Naturskyddsföreningen havsbaserad vindkraft som en viktig tillgång i Sveriges energi- och klimatomställning. Precis som med landbaserad vindkraft är dock lokaliseringen av den havsbaserade vindkraften avgörande för om den kan anses vara lämplig.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll