”Ta tillbaka det giftiga avfallet till Sverige”

Närmare 40 år har passerat sedan stora mängder giftigt gruvavfall skeppades från Rönnskärs­verken i Skellefteå till Arica i Chile. 12 000 chilenare beräknas ha blivit exponerade för avfallet som riskerar att leda till både cancer och missfall. Det är hög tid att Sverige tar tillbaka det giftiga avfallet, skriver Naturskyddsföreningen och en rad andra svenska och chilenska organisationer i SvD Debatt.

I snart 40 års tid har det giftiga gruvavfallet som Sverige skeppat till Arica, Chile, påverkat lokalbefolkningen. Platsen, där gruvavfallet förvaras, kallas för ”den svenska kyrkogården”. Under alla dessa år har Sverige duckat frågan och låtit avfallet ligga kvar, trots att det kan förvaras på ett säkrare sätt här. Det riskerar regeringen att få skämmas för under FN:s internationella miljömöte som äger rum i Stockholm den 2-3 juni i år.

Avfallet bör fraktas tillbaka till Sverige och Rönnskärs­verken, där det i dag finns en lämplig anläggning för slutförvar. Vid Rönnskärs­verken skulle avfallet förvaras i berggrunden, 350 meter under markytan, till skillnad från Arica, där det i dag ligger bara några decimeter under markytan. Det giftiga avfallet ligger dessutom i stadens utkant och påverkar därmed lokal­befolkningen avsevärt, medan det i Sverige skulle förvaras betydligt säkrare.

Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ta initiativ till en överens­kommelse med Chile för hur avfallet ska kunna flyttas från Arica till Sverige för slutförvar. En sådan överens­kommelse skulle få stor uppmärksamhet vid FN-miljömötet och stort stöd från organisationer runt om i världen som arbetar för skydd av miljön och mänskliga rättigheter.

Läs hela debattartikeln från Naturskyddsföreningen, Amnesty, Jonas Ebbesson, Swedwatch, Latinamerikagrupperna, Mamitas del Plomo och Arica – Fundación para la democracia ambiental i SvD Debatt här.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll