Tre inspirerande hedersmedlemmar utsågs 2023

Naturskyddsföreningens riksstämma utsåg tre nya hedersmedlemmar 2023: Artisten Stefan Sundström, trädgårdsjournalisten Lena Israelsson och ekologen Johan Nitare. De fick ta emot applåder och jubel och höll berörande tacktal på stämman i Västerås.

Naturskyddsföreningens riksstämma kan, efter förslag från riksstyrelsen, välja att utse hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar utses enligt stadgarna för att ”de på ett synnerligt verksamt sätt främjat Naturskyddsföreningens syften”. De tre hedersmedlemmarna som utsågs 2023 uppfyller verkligen detta kriterium.

Om de nya hedersmedlemmarna 2023

  • Stefan Sundström är i sin musik, sina texter och i hela sin personlighet ett föredöme när det gäller den moderna människans relation till moder jord. Han har under många år stått upp för naturen.
  • Lena Israelsson gjorde en enorm insats för att upptäcka och utreda pyralidskandalen 2020. Skandalen väckte en viktig diskussion om bekämpningsmedelsrester i kretsloppet, och Lena fortsätter envist att informera om pyralidfri jord och näring.
  • Johan Nitare är upphovsman till nyckelbiotopsbegreppet som myntades i början på 1990-talet. Johans insatser för naturvården är och har länge varit ovärderliga. 

Artisten Stefan Sundström

Stefan Sundström har under många år stått upp för naturen – inte sällan tillsammans med Naturskyddsföreningen. I sin musik, sina texter och i hela sin personlighet är han ett föredöme när det gäller den moderna människans relation till moder jord. I samband med sin återutgivning av Änglamark och andra Taube-tolkningar, ville han ge sången till Naturskyddsföreningen. Resultatet blev Naturskyddsföreningens video ”Änglamark”.

Stefan var också drivande i det artistupprop, där 134 artister tillsammans med Naturskyddsföreningen ställde sig upp för naturen i en debattartikel i Aftonbladet, tre dagar innan valet. Uppropet fick stor spridning, både i sociala medier och i TV och tidningar.

Stefan har därutöver inspirerat många att delta i föreningens kampanj Operation: Rädda bina och fortsätter att vara en kämpe för naturen.

Stefan Sundström – Ny hedersmedlem i Naturskyddsföreningen 2023.

Trädgårdsjournalisten Lena Israelsson

Lena Israelsson är trädgårdsjournalisten som gjorde en enorm insats för att upptäcka och utreda pyralidskandalen 2020. Hon samlade in vittnesmål och lyckades koppla ihop märkliga skador på hobbyodlares plantor till gödsel som innehöll restprodukter från grödor besprutade med pyralider – gödsel som dessutom var godkänt för ekologisk odling. Efter skandalen har hon fortsatt informera om pyralidfri jord och näring. Skandalen har väckt en viktig diskussion om bekämpningsmedelsrester i kretsloppet och lett till att KRAV har justerat sina regler.

Lena fortsätter med sitt viktiga arbete, och nu ger hon sig på torvmullen genom kampanjen Halvera torven.

Lena Israelsson – Ny hedersmedlem i Naturskyddsföreningen 2023.

Ekologen och författaren Johan Nitare

Johan Nitares insatser för den skogliga naturvården är och har länge varit helt ovärderliga. Johan är upphovsman till nyckelbiotopsbegreppet som myntades i början på 1990-talet. Genom nyckelbiotopsbegreppet, och nyckelbiotopsinventeringen, satte Johan bokstavligen de mest skyddsvärda skogarna på kartan och gav därigenom skogens arter en tydlig röst i det skogliga
naturvårdsarbetet. Nyckelbiotopsinventeringen har lett till att många helt unika skogar har kunnat skyddas från avverkning. Den nationella inventeringen kom att bli en av världens största naturvärdesinventeringar.

Johan har skrivit en lång rad böcker om skyddsvärda skogar som blivit bärande för inte minst den ideella naturvårdens skogsarbete. Böckerna Signalarter och sedermera Skyddsvärd skog har kommit att bli som en bibel för många ideella skogsskyddare.

Johan Nitare – Ny hedersmedlem i Naturskyddsföreningen 2023.

Stort grattis och ett ännu större tack till våra nya hedersmedlemmar 2023!

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll