Uppförandekod

Här finns Naturskyddsföreningens uppförandekod som omfattar alla som representerar vår riksförening, både professionellt och ideellt. Den gäller till exempel för förtroendevalda, anställda, praktikanter och volontärer. Med representation menas allt någon gör i sin roll för riksföreningen.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll