Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

I oktober 2022 dömdes klimataktivister för sabotage av Solna tingsrätt. Domarna har överklagats. Sabotage är ett av de brott som nämns i 1 § lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen).

Eftersom såväl nuvarande som föreslagen lydelse av preventivlagen inte avgränsat tillämpningsområdet för lagen
till kriminella nätverk, utan till organisationer och grupper, så finns det inget som hindrar att medlemmar av miljöorganisationer och mer löst sammansatta grupper eller nätverk, som i utövandet av sin grundläggande demonstrationsfrihet planerar att utföra en civil
olydnadsaktion, kan komma att få sin elektroniska kommunikation avlyssnad eller övervakad, bli kameraövervakade i hemlighet samt få sina försändelser kvarhållna till dess att
de blivit undersökta, öppnade eller granskade.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll