Utsläpp av miljöskadliga ämnen via avlopp måste begränsas

Svenska vatten är idag förorenade med läkemedel och andra miljöskadliga ämnen, där många av dessa ämnen når våra vatten via avloppsreningsverk.

Idag kan endast ett fåtal avloppsreningsverk rena det inkommande vattnet från läkemedel och andra miljöskadliga ämnen. För att kunna uppnå rent vatten i våra sjöar och vattendrag behöver därför avloppsreningsverken moderniseras, samtidigt som tillförseln av nya skadliga ämnen till samhället måste begränsas.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll