Utsläppen från tung industri måste minska

Med onsdagens Klimaträttsutredning slipper den tunga industrin undan igen. Naturskyddsföreningen kräver nu att regeringen omedelbart ser till att alla tillstånd omprövas så att krav på minskningar av utsläpp från tung industri kan införas, skriver Johanna Sandahl.

Sverige har högt satta klimatmål, men utsläppen av växthusgaser minskar alldeles för långsamt. Än finns betydande hinder för omställningen, inte minst i lagstiftningen. Därför jublade vi på Naturskyddsföreningen när vi såg punkten i januariavtalet: All relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.

Den så kallade Klimaträttsutredningen tillsattes 2019, och i direktiven till utredningen sägs att en översyn av miljöbalken bör prioriteras, i synnerhet de delar som gäller prövning av verksamheter som ger upphov till utsläpp av växthusgaser i Sverige: Vi jublade igen - politikerna visade att de tog klimatfrågan på allvar!

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!