Vad innebär budgeten för klimat och miljö?

Sveriges budget för 2022 är antagen och i sista stund stod det klart att regeringen inte skulle få igenom sin egen budget. Naturskyddsföreningen har tittat på mandatperiodens budgetar sedan 2019 och kan visa hur de olika budgetalternativen skiljer sig år när det kommer till klimat- och miljöfrågor.

Den 24 november röstade riksdagen igenom budgeten för 2022, förslaget som vann kom från Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Den nya budgeten innebär en sänkning av klimat- och miljöskatter med 0,6 miljarder kronor jämfört med 2021 och 2,4 miljarder jämfört med Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag för 2022.

Vilka arbetsområden är det som kommer få lägre budget under 2022 och vad kan det få för konsekvenser för klimat- och miljöarbetet? Vår granskning visar att förändringarna främst syns på fyra områden.

Linjediagramöver hur klimat- och miljöskatteförslag har sett ut från 2019 till 2022.

Sänkt drivmedelsskatt

Skatt på bensin och diesel är ett viktigt verktyg för att minska klimatutsläppen. En sänkning minskar chanserna att nå klimatmålen.

Det skiljer 2,4 miljarder kronor mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaternas förslag.

Minskat anslag för skydd av fjällnära skog med 2,4 miljarder kronor

Innebär att värdefulla skogar inte kommer skyddas från avverkning. Negativt för både klimatet och den biologiska mångfalden.

Det skiljer 2,4 miljarder kronor mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaternas förslag.

Avskaffat anslag för energieffektiviseringar

Minskat anslag till energieffektivisering innebär att flerfamiljshus inte längre kommer kunna få bidrag för åtgärder som sparar energi som till exempel tilläggsisolering. All energiproduktion påverkar miljön, därför är det viktigt att hushålla med energi.

Slopad satsningen på skattefri uthyrning av personliga tillgångar

En satsning som skulle främja delningsekonomi. Skatteavdraget skulle främja användning av prylar som redan finns. Med mer ägodelning behöver till exempel inte alla äga en egen borrmaskin, vilket är en fördel i en cirkulär ekonomi.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll