Våra fossila pensioner

I rapporten har Naturskyddsföreningen granskat AP-fondernas innehav i bolag som utvinner, framställer eller baserar sin kraftproduktion på kol, olja och fossilgas.  

Dessutom undersöker rapporten AP-fondernas strategi ”aktivt ägande” och om de lyckats med sin målsättning – att påverka fossila bolag att ställa om i enlighet med Parisavtalet. 

Dokument

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll