Viktiga segrar för klimatet

Naturskyddsföreningen bildades för mer än hundra år sedan. Här följer ett axplock av de segrar som våra medlemmar tillsammans uppnått för klimatet.

Färre klimatskadliga subventioner 

I stället för att bara ge bidrag till klimatnyttig verksamhet och tillämpa avgifter för klimatskadlig verksamhet, finns även en hel rad subventioner för klimatskadlig verksamhet. Det här är inte unikt för Sverige, utan gäller runt om i världen. Subventionerna kan handla om så olika saker som nedsatta skatter för bränsle inom industrin, avdrag för att köra egen fossilbil och obeskattat flygbränsle. Naturskyddsföreningen har sedan flera år jobbat för att få upp den här tidigare okända frågan på den politiska dagordningen.  

Även om många klimatskadliga subventioner finns kvar har vi varje år kunnat checka av något på vår lista över vad som bör tas bort. Sedan 2018 har ungefär 3 miljarder i klimatskadliga subventioner avskaffats varje år! 

Slut med fossila exportkrediter 

I flera år har den svenska staten ställt ut garantier och lånat ut pengar i form av så kallade exportkrediter för att företag ska kunna göra fossila investeringar utomlands. Det handlar om flera miljarder per år – investeringar som möjliggjort projekt som leder till enorma utsläpp utanför Sveriges gränser. Naturskyddsföreningen har jobbat hårt för att Sverige ska sätta stopp för att exportkrediterna används på det här sättet. Och 2019 lyssnade politikerna! Den nya export- och investeringsstrategin förhindrar att exportkrediter går till prospektering och utvinning av fossila bränslen senast år 2022. 

Stopp för EU:s subventioner av palmolja i biodiesel 

Ökningen av biodieselanvändningen runt om i Europa har lett till en kraftig ökning av palmolja inom EU. Över hälften av den palmolja som EU importerade 2019 användes till just biodiesel för fordonstrafik. Palmolja är starkt kopplat till avskogning och förlust av biologisk mångfald. Det kan ha så mycket som tre gånger högre klimatpåverkan än fossila bränslen. Palmolja är alltså inte en hållbar väg ur fossilberoendet. Naturskyddsföreningen har drivit frågan länge. Under 2019 ordnade vi tillsammans med andra europeiska organisationer en namninsamling om att få bort palmoljan ur EU-förarnas tankar. Intresset var enormt och ledde till att EU antog en lag som innebär att biodiesel med palmolja inte längre räknas som ett hållbart bränsle. 

Preemraff drog tillbaka utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil 

Hösten 2020 kom beslutet vi jobbar länge för – Preemraff drog tillbaka sin ansökan om att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Enligt den ursprungliga ansökan skulle utsläppen ha ökat med 1,7 miljoner ton varje år. Naturskyddsföreningen var med från början, både via lokalkretsen i Lysekil och från rikskansliet. Vad som började med en överklagan, blev sedan en underrättelse om att det borde vara regeringen i stället för domstolen som prövade ärendet. Efter mycket påtryckningar bestämde sig regeringen för att ta sig an prövningen. Innan de hann fatta sitt beslut drog Preem tillbaka ansökan och ärendet var vunnet. En seger för klimatet! 

Flera steg i rätt riktning för fossilfria pensioner 

Efter en granskande rapport av Naturskyddsföreningen har en stor del av svenskarnas pensionspengar flyttats från fossil till icke-fossil verksamhet. Första till Fjärde AP-fonderna, som förvaltar svenskarnas inkomstpensioner, visades i Naturskyddsföreningens rapport Fossilfria pensioner från januari 2020 investera i 89 av de 200 största fossiljättarna i världen. Efter rapportsläppet startade Naturskyddsföreningen en namninsamling och intresset var enormt! 18 000 personer skrev på för att Första till Fjärde AP-fonderna skulle sluta investera våra gemensamma pensionspengar i fossil verksamhet. Senare kom beskedet att första AP-fonden gör sig av med sina innehav i fossila bolag. Även Andra AP-fonden att det gör sig av med innehav i hundratals fossila bolag. En stor seger för klimatet men mycket behöver fortfarande göras hos de andra AP-fonderna! 

Ny strategi för minskade konsumtionsbaserade utsläpp  

Svenskarnas utsläpp har minskat inom landet de senaste åren. Men om vi räknar med utsläppen vi orsakar i andra länder har de fortsatt att öka. Då inkluderas utsläpp från vårt utrikesflyg och vår stora import av varor – till exempel kläder, elektronik och mat. Under en längre tid har Naturskyddsföreningen drivit att Sverige behöver en strategi för att minska, inte bara utsläppen som sker inom landet utan även, utsläppen för vår höga konsumtion. Under hösten 2020 meddelande regeringen äntligen att Miljömålsberedningen får i uppdrag att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtionsutsläpp.

Idag sker mer än hälften av svenskarnas utsläpp utomlands, så om vi ska ha någon chans att få till en tillräcklig utsläppsminskning måste vi lägga fokus även här! 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll