Yttrande gällande promemorian ”En kreditgaranti för att säkra tillgången av råvaror”

Naturskyddsföreningen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på regeringens förslag om att ge Exportkreditnämnden (EKN) möjlighet att utfärda en kreditgaranti i samband med ett långfristigt avtal om leverans av en råvara. Enligt regeringen är syftet med garantin att säkra tillgången av råvaror av nationell betydelse för Sverige samt bidra till omställningen från fossila råvaror och övergången till en mer hållbar ekonomi.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll