Yttrande över EU-kommissionens förslag till gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Stockholm 9 september 2021

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (EC 2021/0214 (COD))

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!