Yttrande över EU-kommissionens förslag till reformering av EU:s utsläppshandel

Stockholm 14 september 2021

Naturskyddsföreningen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till reformering av EU:s utsläppshandel. En sådan reform är absolut nödvändig för att utsläppshandeln ska kunna bidra till uppfyllandet av unionens nya klimatmål och i synnerhet klimatmålen i Parisavtalet.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll