Yttrande över EU-kommissionens förslag till reformering av EU:s utsläppshandel

Stockholm 14 september 2021

Naturskyddsföreningen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till reformering av EU:s utsläppshandel. En sådan reform är absolut nödvändig för att utsläppshandeln ska kunna bidra till uppfyllandet av unionens nya klimatmål och i synnerhet klimatmålen i Parisavtalet.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!