Yttrande över europeiska kommissionens förslag till reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Europeiska kommissionen presenterade i oktober ett förslag till reviderat avloppsdirektiv. Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter på kommissionens förslag.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll