Yttrande över Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024

Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget om sänkt skatt på plastbärkassar och ser behov av ytterligare styrmedel för att minska förbrukningen av plast.

Den nuvarande skatten på plastbärkassar har visat att ekonomiska styrmedel har stor potential att förändra beteenden. Syftet med skatten var att minska användningen av plastbärkassar för att uppnå EU:s förbrukningsmål. Användningen av de beskattade påsarna har minskat från 55 till 14 påsar per person år 2021 och därefter minskat ytterligare enligt promemorian, vilket Naturvårdsverket bedömer varit till stor del tack vare skatten. Med en sänkning av skatten bedöms förbrukningen och nedskräpningen av plastbärkassar öka.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll