Yttrande över promemoria om cirkulär hantering av textil och textilavfall

Naturskyddsföreningen har lämnat in ett yttrande över Klimat- och Näringslivsdepartementets förslag om hur textilier och textilavfall ska hanteras.

EU-kravet avseende separat insamling av textil har varit reglerat i
avfallsdirektivet ett antal år. Först nu lämnas förslag avseende hur
kravet ska implementeras. Det är ett ofullständigt förslag som inte tar helhetsgrepp om frågeställningen kring möjligheterna i den cirkulära omställningen så att det blir rätt från början.

Naturskyddsföreningen vill se att förslaget fokuserar på återbruk, reparation och minskad konsumtion. Det skulle dessutom göra volymen textilavfall mindre.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll