Yttrande över promemorian Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Naturskyddsföreningen tillstyrker förslaget om slopad energiskattenedsättning för datorhallar. Vi delar promemorians bedömning att datahallarna måste ges ytterligare incitament att energieffektivisera. Ett borttagande av nedsättningen är ett mycket viktigt steg på vägen, och innebär att en klimatskadlig subvention avskaffas.

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg