Yttrande över promemorian Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

Att pausa indexeringen av energi-och koldioxidskattesatserna och utöka nedsättningen och återbetalningen av koldioxid- och energiskatterna på så kallad jordbruksdiesel leder enligt promemorian till ökad bränsleanvändning, ökade utsläpp och minskar möjligheterna att nå klimatmålen.

  • Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget att inte indexera energi- och koldioxidskattesatserna på bränslen inför kalenderåren 2024 och 2025.
  • Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget om en utökad nedsättning och återbetalning av koldioxid- och energiskatt på så kallad jordbruksdiesel.
  • Naturskyddsföreningen motsätter sig starkt förslagen i promemorian, som strider mot Sveriges åtagande under Parisavtalet, liksom de svenska klimatmålen och klimatlagen.
klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll