Yttrande på remiss i ärende N2017/06309/FÖF angående ansökan om undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen; Ørsted Wind Power A/S

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll