Var med och skapa världens bi-vänligaste land!

Vilda bin och pollinerande insekter är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Ungefär en tredjedel av maten vi äter är beroende av bin och andra pollinerare. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter riskerar att försvinna. Det kan ni som företag vara med och ändra på!

Krisen för vildbina beror på att binas livsmiljö har förändrats; det är ont om både blommor och bomiljöer. Som tur är finns det lösningar. Vi måste ställa om till ett hållbart jordbruk och bort från kemiska bekämpningsmedel. Ett jordbruk som bidrar till fler bin, humlor och fjärilar.

Naturskyddsföreningen gör det här för att rädda bina:

  • Vi påverkar politiker att ta tuffare beslut för att gynna hållbara jordbruk utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
  • Ekojordbruk gynnar bina. Vår kampanj för ekologisk mat ger resultat!
  • Vi arbetar för att det ska vara lönsamt att låta djuren beta och hålla blomstrande marker öppna.
  • Våra lokalföreningar vårdar ängsmarker över hela landet.
  • Vi samarbetar med forskare som arbetar för våra hotade vildbin.
  • Vi tipsar om hur vi alla kan hjälpa bina. Fler behöver få reda på hur viktiga bina är!

Situationen för bina är akut. Ert företag kan bidra till kampen för att rädda våra vildbin, bli stödföretag nu. Tillsammans skapar vi världens bi-vänligaste land!

Tack för ert stöd!

Fill out my online form.