Cirkulär ekonomi – istället för slängsamhället

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar helt enkelt inte längre.

Övergången till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig för att rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens resurser som skog, metaller och olja. Men även om det pratas mycket om behovet av en cirkulär ekonomi är det många som inte riktigt har klart för sig vad det innebär. Därför har vi svarat på några av de vanligaste frågorna. 

Vad är en cirkulär ekonomi?

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt.

Linjär ekonomi

 

Cirkulär ekonomi

 

Hur ställer vi om till en cirkulär ekonomi? 

För att ställa om till en cirkulär ekonomi behöver vi förändra hur vi konsumerar och hur vi återvinner. Vi behöver: 

1. Minska konsumtionen av nya saker.

2. Återanvända mer.

3. Designa produkter och förpackningar smartare.

4. Återvinna mer material.

5. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och som därför måste förbrännas.

Vilka förespråkar en cirkulär ekonomi idag?

Så gott som alla. Både EU och FN har en ökad cirkulär ekonomi bland sina mål. Men tankarna går isär om hur den cirkulära ekonomin ska utformas.  

Vilka är hindren för att gå över till en cirkulär ekonomi?

Eftersom så många strävar mot en mer cirkulär ekonomi finns det inga direkta hinder, annat än företagens ovana. Men det finns en hel del svårigheter som måste tas itu med. 

Bland annat är det i dag svårt att använda återvunnet material, eftersom man inte vet exakt vad det innehåller. Många produkter vi använder i dag är sammansatta av en rad olika material och tillsatsämnen. Det gör att farliga kemikalier riskerar att återvinnas med materialen. 

Därför måste det finnas lättillgänglig information om vilka kemikalier olika material och varor innehåller, det vill säga innehållsförteckningar, på allt som produceras. Informationen ska följa med från tillverkaren, till försäljaren och konsumenten och ända tills materialet återanvänds eller återvinns.

Idag har konsumenter bara rätt att få veta om det de köper innehåller ämnen som finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen och det gäller inte ens alla typer av varor. Den informationen följer heller inte med när produkten ska återvinnas. 

Dessutom behöver EU:s lagstiftning ändras. Idag tillåts högre halter av farliga ämnen i återvunnet material än i nytt. Det gör att människor och miljö riskerar att utsättas för fler farliga ämnen när vi rör oss mot en cirkulär ekonomi. 

Vad skulle hända med ekonomin om inga nya saker fick tillverkas? Det är ju det som driver tillväxten.

I en cirkulär ekonomi kan nya saker definitivt tillverkas. Men för att inte tära på jordens resurser ska produkterna ska vara gjorda av material som redan finns i omlopp. Att göra nya saker av gamla är något som både människor och natur vinner på. En viss nyproduktion kommer alltid att finnas, eftersom material inte kan återvinnas/återanvändas hur många gånger som helst utan att tappa kvalitet. Arbetstillfällen som försvinner från nyproduktion kan återskapas i återvinnings- eller återanvändningsbranscherna.

Men plast är så billigt att tillverka – är det verkligen realistiskt att sluta tillverka ny plast och bara återanvända och återvinna den gamla?

Det stämmer att plast är för billigt att nyproducera för att företagen ska vilja gå över till återvunnen plast. Det är ett av problemen med plast, eftersom det leder till att mer och mer plast bränns upp och bidrar till klimatförändringarna, eller hamnar i naturen där den riskerar att skada djur.

Dessutom tillverkas mycket plast från olja och naturgas och vi måste minska beroendet av fossila råvarukällor. Här har vi konsumenter ett ansvar. Vi behöver trycka på och visa att vi vill ha en cirkulär ekonomi där plast återvinns. 

Naturskyddsföreningen vill framförallt att politikerna sätter upp ramverk (det vill säga lagar och regler) så att en cirkulär ekonomi gynnas. Det handlar bland annat om att producenterna måste ta ett större ansvar för att samla in och återvinna materialet i sina produkter. Politikerna måste också underlätta för alternativa sätt att äga, som bilpooler och möjligheten att hyra prylar istället för att köpa dem – att dela på tillgångarna helt enkelt. 

Är det inte bra att fasa ut gammal plast med farliga kemikalier i? Bör verkligen all plast återanvändas/återvinnas?

Plaster som innehåller farliga kemikalier behöver fasas ut och förstöras på ett säkert sätt. Det gäller allt material som innehåller farliga ämnen och inte kan återvinnas eller återanvändas. Ansträngningarna för att hitta plastkemikalier som inte är farliga måste öka i samband med att vi rör oss mot en cirkulär ekonomi. Det kan i sig skapa nya jobbtillfällen inom innovation.

Vill du läsa mer om cirkulär ekonomi? Läs den statliga utredningen Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) 

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.