Cirkulär ekonomi – istället för slit och släng

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar helt enkelt inte längre.

Under senare år har det blivit allt mer vanligt att prata om en cirkulär ekonomi. Men vad det innebär är inte alltid lätt att förstå. Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är ett alternativ till den traditionella linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa och sedan slänga saker använder man i en cirkulär ekonomi sakerna så länge som möjligt. Och när de är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt – allt för att tära mindre på jordens resurser. Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt.

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna om cirkulär ekonomi:

Vad är cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi innebär att material återvinns eller återanvänds om och om igen. Det är en grundsten för en hållbar utveckling och motsatsen till dagens sätt att producera och konsumera varor. I vår linjära ekonomi utvinns material för att tillverka produkter som sedan slängs eller bränns upp. I en cirkulär ekonomi kan vi människor spara på jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt avfall.

För att komma dit behöver vi förändra hur vi konsumerar och hur vi återvinner. Det här är de viktiga stegen: 

1. Minska konsumtionen av nya saker.

2. Återanvända mer.

3. Designa produkter och förpackningar smartare.

4. Återvinna mer material.

5. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och som därför måste förbrännas.

Vilka förespråkar cirkulär ekonomi idag?

Så gott som alla. Både EU och FN har en ökad cirkulär ekonomi bland sina mål. Men tankarna går isär om hur den cirkulära ekonomin ska utformas.  

Vilka är hindren för att gå över till en cirkulär ekonomi?

Eftersom så många strävar mot en mer cirkulär ekonomi finns det inga direkta hinder, annat än företagens ovana. Men det finns en hel del svårigheter som måste tas itu med. 

Bland annat är det i dag svårt att använda återvunnet material, eftersom man inte vet exakt vad det innehåller. Många produkter vi använder i dag är sammansatta av en rad olika material och tillsatsämnen. Det gör att farliga kemikalier riskerar att återvinnas med materialen. 

Därför måste det finnas lättillgänglig information om vilka kemikalier olika material och varor innehåller. Informationen ska följa med från tillverkaren ända tills materialet återanvänds eller återvinns. 

Vad skulle hända med ekonomin om inga nya saker fick tillverkas? Det är ju det som driver tillväxten.

I en cirkulär ekonomi kan nya saker definitivt tillverkas. Men för att inte tära på jordens resurser ska produkterna ska vara gjorda av material som redan finns i omlopp. Att göra nya saker av gamla är något som både människor och natur vinner på. En viss nyproduktion kommer alltid att finnas, eftersom material inte kan återvinnas/återanvändas hur många gånger som helst utan att tappa kvalitet. Arbetstillfällen som försvinner från nyproduktion kan återskapas i återvinnings- eller återanvändningsbranscherna.

Men plast är så billigt att tillverka – är det verkligen realistiskt att sluta tillverka ny plast och bara återanvända och återvinna den gamla?

Det stämmer att plast är för billigt att nyproducera för att företagen ska vilja gå över till återvunnen plast. Det är ett av problemen med plast, eftersom det leder till att mer och mer plast bränns upp och bidrar till klimatförändringarna, eller hamnar i naturen där den påverkar djurlivet negativt. Dessutom tillverkas mycket plast från fossila råvaror, främst olja och naturgas. 

Vi måste minska beroendet av dessa fossila råvarukällor. Här har vi konsumenter ett ansvar. Vi behöver trycka på och visa att vi vill ha en cirkulär ekonomi där plast återvinns. 

Naturskyddsföreningen vill framförallt att politikerna sätter upp ramverk (det vill säga lagar och regler) så att en cirkulär ekonomi gynnas. Det handlar bland annat om att producenterna måste ta ett större ansvar för att samla in och återvinna materialet i sina produkter. Politikerna måste också underlätta för alternativa sätt att äga, som bilpooler och möjligheten att hyra prylar istället för att köpa dem – att dela på tillgångarna helt enkelt. 

Är det inte bra att fasa ut gammal plast med farliga kemikalier i? Bör verkligen all plast återanvändas/återvinnas?

Plaster som innehåller farliga kemikalier behöver fasas ut och förstöras på ett säkert sätt. Det gäller för övrigt allt material som innehåller farliga ämnen och inte kan återvinnas eller återanvändas. Ansträngningarna för att hitta plastkemikalier som inte är farliga måste öka i samband med att vi rör oss mot en cirkulär ekonomi. Det kan i sig skapa nya jobbtillfällen inom innovation.

Vill du läsa mer om cirkulär ekonomi? Läs den statliga utredningen Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) 

Bli medlem - För en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.