Event

3:e inventeringen på Snåltäppan

Lördagen 3 augusti har kretsen 3:e inventeringen på Snåltäppan

Samling vid Snåltäppan, som du hittar på högra sidan av Görvälnvägen ca 400 meter från Mälarvägen. 

Om du vill vara med hör då av dig antingen till Eva 070 298 3644 eller Maria 070 537 2767. Tiden kan komma att ändras.

Detta inventeringstillfälle är det sista för säsongen innan slåttern den 11 augusti. Vid inventeringen noterar vi de arter vi hittar i bestämda rutor vilka är samma från gång till gång. På det viset kan vi följa utveckling och förändring i växtsammansättningen år från år. Vi har hållit på i mer än 10 år.

Snåltäppan har odlats tidigare, men som namnet säger gick det inte så bra. Kan man då skapa en äng med typiska ängsarter genom att ta bort den näring som nedbrytningen av gräs och örter bidrar med. Vi försöker efterlikna rutinerna vid ängsskötsel genom fagning på våren och slåttern i augusti. Kan man se en trend? Det är det vi undersöker.

Välkommen

Information

  • Datum:3 augusti 2024
  • Tid:17.00–19.00
  • Plats:Görvälnvägen, Okänd PostadressJärfälla
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Görvälnvägen
  • Okänd PostadressJärfälla
Samlingsplats: Vid Snåltäppan, Snåltäppan Görvälnvägen, Höger sida om Görvälnvägen ca 400 meter från Mälarvägen
Bli först att gilla!