Naturaktivitet

Ålstensskogen

Anders Tranberg guidar oss.

Ålstensskogen är en äldre naturskog invid Mälaren, med höga natur­- och rekreationsvärden. En del av skogens norra del kallas Storskogen. Besöka­ren möter gammal barrskog med månghundraåriga tallar, samt intressan­ta vattenmiljöer med grodkärr. 

Samling: Station Smedslätten (spårvagn från Alvik). Avslut station Ålstensgatan. Ingen föranmälan.

Kostnad: Gratis för medlemmar, övriga 50 kr.

Kontakt: Anders Tranberg 073-724 63 07 (sms), anders.tranberg@gmail.com.

Information

  • Datum:2 juni 2024
  • Tid:11.00–14.00
  • Plats: Stockholm
  • Kategori:Utomhus

Hitta hit

  • Stockholm
Samlingsplats: Station Smedslätten