Naturaktivitet

Älvasjön runt

Området är mycket gammal kulturbygd. Vi diskuterar nuvarande markanvändning och tittar på fornminnen. Runt sjön är det lättgångna 6 km. Vi är tillbaka vid Ästad kl 14 och stationen senast kl 15. Samåkning från Falkenberg station östra sidan kl 9.30.

Information

  • Datum:1 september 2024
  • Tid:10.00–14.30
  • Plats: Ästad
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Ästad