Utbildning/Kurs

Ängens ekologi

Lappbodarnas slåtterförening bjuder in till en kurs på vetenskaplig grund om slåtter- och betesängarnas biologiska förutsättningar och dess betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Antalet slåtter- och betesängar i Sverige har minskat dramatiskt under de senaste decennierna liksom dess flora. Samtidigt är den biologiska mångfalden satt under stark press, inte minst de pollinerande insekterna.

Under kursen kommer vi att diskutera varför vi ska bry oss om det och hur vi kan agera. Vi kommer bl.a. att diskutera:

 • Hur såg det öppna landskapet ut innan människan tog över och hur har det omvandlats?
 • Varför är så många arter knutna till det öppna landskapet?
 • Varför är det gamla kulturlandskapet så artrikt och varför är arterna så hotade idag?
 • Vad krävs för att bevara det öppna landskapets arter och vad kan vi som enskilda eller grupp göra?
 • Hur kommer den biologisk mångfalden att påverkas av ett föränderligt klimat.
 • Varför behöver människan biologisk mångfald?

Under förmiddagen gör vi en teoretisk genomgång av frågorna och eftermiddagen ägnas åt fältstudier på Lappbodarnas slåtteräng.

Datum: Lördagen den 3 augusti 2024Tid: 09.00 – 16.00Plats: Församlingsgården i Norrfjärden, Helgenäsgatan 21 resp. Lappbodarnas slåtterängKursledare: Professor Nils Ryrholm från Gävle högskola. Han undervisar inom ämnena biodiversitet, ekologi, evolution, faunistik, miljökunskap och naturgeografi samt forskar om klimatets inverkan på fjärilar resp. biologisk mångfald och bevarandebiologiKursavgift: 150 kr. i vilken ingår förmiddagsfika samt en lätt lunch (Betalas ej tillbaka vid utebliven närvaro)Betalning till: Swish 123 641 07 16 eller Bankgiro 5469-169Anmälan: E-post till tombys@telia.com. Ange namn, bostadsort och ev. specialkostSista anmälningsdag: Fredagen den 16 juliMinimum antal deltagare: 10 st

Information

 • Datum:3 augusti 2024
 • Tid:09.00–16.00
 • Plats:Helgenäsgatan 21, 945 31 Norrfjärden
 • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

 • Helgenäsgatan 21
 • 945 31 Norrfjärden