Stämma

Årsmöte följt av föreläsning

Välkommen på årsmöte med fika och en inspirerande föreläsning!

Du som bor i Leksand och är medlem i Naturskyddsföreningen är också medlem i Naturskyddsföreningen Leksand (Leksandskretsen). Vid årsmötet har du möjlighet att påverka vilken inriktning vår verksamhet ska ha. Styrelsen som väljs på årsmötet ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi under det kommande året. 

Motioner ska vara inlämnade senast 18/2

Om du som medlem har förslag på någon förändring (motion) som du vill att årsmötet ska rösta om ska dessa vara styrelsen tillhanda senast söndag 18/2. Skicka ditt förslag till leksand@naturskyddsforeningen.se. 

Så här skriver du/ni en motion

 • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 
 • Skriv vad ärendet handlar om. 
 • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du/ni tycker att årsmötet ska ta.
 • Skriv under dokumentet med ditt/era namn.

Möteshandlingar 

Möteshandlingar (verksamhetsberättelse, bokslut, proposition om ändrade stadgar) samt inkomna motioner kommer att läggas ut på hemsidan senast 26/2.   

Fika och föreläsning

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på fika innan vi 19:00 får vi lyssna till en inspirerande föreläsning med Agneta Magnusson om odling av de gamla köksväxterna och varför det är viktigt för både hållbarhet och biologisk mångfald. 

Information

 • Datum:11 mars 2024
 • Tid:18.00–19.00
 • Plats:Övermo Bystuga, Bystugevägen 42, 793 35 Leksand
 • Kategori:Inomhus

Tillgänglighet

 • Rullstolsramp
 • Rullstolsanpassat deltagande
 • Toalett
 • Rullstolsanpassad toalett

Kontaktperson

Hitta hit

 • Övermo Bystuga, Bystugevägen 42
 • 793 35 Leksand
Samlingsplats: Övermo Bystuga
Visa plats på Google Maps
Bli först att gilla!