Konferens

Biologisk Mångfald i Skåne

Välkommen på den sjunde upplagan av konferensen Biologisk Mångfald i Skåne!
Datum och tid
18 nov, 2023 - 19 nov, 2023
09:00 - 16:00
Arrangör
Denna gång sker konferensen på Backagården utanför Höör. All information du behöver läggs löpande upp på konferensens egen sajt: https://biologiskmangfald.se/ OBSERVERA att du kommer att behöva anmäla dig via särskilt formulär och du bokar din egen logi. All information om detta finns på hemsidan ovan. Konferensen är som tidigare ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Skåne, Puggehatten (Skånes Mykologiska Förening), Länsstyrelsen Skåne, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, Lunds Botaniska Förening, Lunds Entomologiska Sällskap och Skånes Ornitologiska Förening.

Det övergripande temat denna gång är skog, men vi använder det som ett vitt begrepp och inkluderar även angränsande miljöer och frågor. Det blir också några inslag med uppföljning och resultat från olika projekt. 

- De skånska vargarna Nils Carlsson, länsstyrelsen Skåne - Tusen och 1 art Martin Emtenäs - Rewilding: möjligheter med stödutsättningar och återintroduktioner Carl-Gustaf Thulin, SLU - Artskydd i skogen och miljöorganisationers talerätt Josia Hort, Naturskyddsföreningen - Har den svenska skogen gått med i EU? Nationell skogspolitik i ett EU-sammanhang Tove Thomasson, Skogsstyrelsen - Hyggesfritt skogsbruk Anders Ekstrand, SÖDRA och Naturskyddsföreningen - Skydd av värdefull skog Cecilia Backe, länsstyrelsen Skåne - Filmprojektet Svamparnas Behov Bianca Dunn-Rydh, Puggehatten - Läget för tjädern i Skåne Per Muhr, Skånes Ornitologiska Förening - Övervakning av kärlväxter i Skåne Staffan Nilsson, Lunds Botaniska Förening - Två år med Världens längsta blomsteräng Cassandra Hallman, Naturskyddsföreningen - Uppföljning av åtgärdsprogrammet för rikkärr Anette Persson, länsstyrelsen Skåne- Spaning om framtiden Mikael Svensson, SLU Artdatabanken Dessutom - Tillkommer ytterligare något föredrag - Utdelning av den Biologiska Mångfaldens Pris - Traditionell quiz om biologisk mångfald

Information

  • Datum:18 nov, 2023 - 19 nov, 2023
  • Tid:09:00 - 16:00
  • Max antal deltagare:200
  • Medlemskap krävs:Nej
  • Arrangör:Skåne

Plats

Adress
  • Stenskogen 735, Höör
  • Backagården

Kontaktperson