Bild: ROBERT O. AKERMAN
Föreläsning

Biologisk mångfald längs vägkanterna

Det finns mer än 200 000 km vägnät i Sverige, och vägkanter är en av få miljöer där man fortfarande kan hitta växter och djur som var vanliga i det äldre odlingslandskapet. Kan vägkanter gynna de pollinerande insekterna – eller riskerar de snarare att bli överkörda av bilar? Vad kan myndigheter, kommuner och privatpersoner göra för att öka den biologiska mångfalden längs vägarna?
Datum och tid
25 okt, 2023
18:00 - 20:00
Ort
Lund
Kontaktperson

Föreläsningen delas av Sofia Blomqvist, doktorand i miljövetenskap vid Lunds universitet som forskar om dessa frågor i samarbete med Trafikverket, och Cassandra Hallman, naturvårdsbiolog som arbetar för Naturskyddsföreningen med projektet Världens längsta blomsteräng.  

Föreläsningen ingår i en föreläsningsserie om miljö och klimat, anordnad av LNF, Lunds stadsbibliotek och Lunds universitet. Alla föreläsningar börjar kl 18 i bibliotekets atriumsal och avslutas med en frågestund.

OBS: Titta gärna på LNFs eller bibliotekets hemsida i förväg, eftersom det hänt att föreläsningar fått ställas in med kort varsel pga sjukdom eller andra problem.

Information

  • Datum:25 okt, 2023
  • Tid:18:00 - 20:00
  • Medlemskap krävs:Nej
  • Arrangör:Lunds Naturskyddsförening

Plats

Adress
  • Lund
  • Lunds stadsbibliotek

Kontaktperson