Event

Blomstervandring vid Lagersberg

Årets blomstervandring är en slinga upp över Lagersbergs kalkberg, väster om Vilsta industriområde. Vi kommer att vandra på stigar och i lättframkomlig terräng, genom löv- och blandskogar, upp till det öppna kalkberget. Aktiviteten är ett samarrangemang med Svenska Botaniska föreningen.

Vi får goda möjligheter att hitta backlök, getrams, darrgräs, berberis, svart trolldruva, knölsmörblomma, grusbräcka, kärleksört, vit fetknopp, sötvedel, backklöver, småborre, brudbröd, rosettjungfrulin, vildlin, duvnäva, ormrot, knutnarv, rödkämpar, backtimjan, skogstry och andra kalkgynnade arter. På kalkberget växer även den lilla ängsgentianan, men den visar sig bara under gynnsamma år från och med augusti.

Alla är välkomna, både ni som har och ni som saknar förkunskaper. Vi delar alla med oss av våra kunskaper om växter och natur. En tradition är att lyfta fram blommornas äldre lokala namn, och namn på blommorna från andra delar av världen. Alla bidrar med sina erfarenheter!

Ta gärna med en termos med tilltugg i en ryggsäck! Under vandringen passar vi på att fika tillsammans uppe på kalkberget.

Cykla gärna till samlingsplatsen - bara 3,7 km fågelvägen, sydväst om Fristadstorget! För er som åker bil finns det möjlighet att parkera på Skjulstagatans östra sida.

Ledare: Håkan Gustafson och Hanna Bragberg

Deltagande i blomstervandringen är gratis för alla! – Ingen föranmälan krävs!

Information

  • Datum:16 juni 2024
  • Tid:10.00–13.00
  • Plats:Skjulstagatan 20, 632 29 Eskilstuna

Kontaktperson

Hitta hit

  • Skjulstagatan 20
  • 632 29 Eskilstuna
Samlingsplats: Vilsta industriområde där Skjulstagatan och Hejargatan möts
Visa plats på Google Maps
Bli först att gilla!