Naturaktivitet

Byggplaner på jordbruksmark och i viktig tätortsnära natur- vår plangrupp informerar om sitt arbete ute i naturen-på plats.

Naturskyddsföreningens Plangrupp berättar om sitt arbete med granskning av och yttranden i kommunens översiktsplaner ÖP (en ny kommer snart) och detaljplaner. (DP) Vi värnar jordbruksmark, tätortsnära skogar och parker samt strandskydd. Ett hållbart resande är också något som ska vägas in. Kollektivtrafik och cykelbanor ska finnas till arbetsplatser och bostadsområden. Marby / Unnerstad är ett fridfullt område med natur, skog och jordbruksmark. Här vill markägaren exploatera kraftigt och politiker har givit uppdrag för detaljplanering. Vi vandrar en lättgången slinga. Ta med sittlapp o matsäck. Kanske blir det fika i Unnerstadskogen eller nere vid Bråviken på udden. Ofta till sällskap av sjöfågel och ibland havsörn. SAMLING VID VETERINÄRKLINIKENS INHÄGNADE P-PLATS VID MARBY STALL OCH RIDHUS.
Datum och tid
17 apr, 2023
18:00 - 20:00
Ort
Norrköping
Kontaktperson

SAMLING vid Marby Stall. Parkering inne vid veterinärkliniken. (inhägnad grusgård) Ägaren berättar kort om gårdens verksamhet med hästar, klinik och jordbruk. Därefter går vi några kilometer i en lätt slinga med åker, skog och Bråviksstrand. Du kan cykla via Lindö-Abborrebergsskogen till Marby och följa vägen upp till Stallet. Eller ta buss 11 till ändhållplats Abborreberg och gå samma väg eller ta bil via Djurövägen till Marby. Ta med lite fika om du så önskar. Anmälan gärna dagen innan (16/4) före kl. 20.00. Men går bra att dyka upp ändå. Ring om du inte hittar. 0731-500 368 /Anders.

Information

  • Datum:17 apr, 2023
  • Tid:18:00 - 20:00
  • Medlemskap krävs:Nej
  • Arrangör:Naturskyddsföreningen i Norrköping

Plats

Samlingsplats
  • Veterinärklinikens P-plats
  • Marby Stallet
Adress
  • Marby Storgården, Norrköping
  • Marby stall

Kontaktperson