Bild: Rolf Harbom
Möte

Digital träff för skogsnätverket: EU och Skogen

Är du intresserad av vad som händer på EU-nivå som har koppling till skogen? Skulle du vilja veta lite mer om de olika lagförslagen som rör skog? Välkommen att delta på skogsnätverkets digitala träff med tema EU och skogen. Lär dig lite mer om hur EU fungerar och få en genomgång av de olika förslag som arbetas med just nu.
Datum och tid
27 mar, 2023
19:00 - 21:00
Ort
Digitalt

EU:s gröna giv, som den nuvarande EU-kommissionen presenterade 2019, har resulterat i en lång rad lagstiftningsförslag på klimat- och miljöområdet.

Europas skogar spelar en stor roll för att nå både klimatmål och mål kring biologisk mångfald i EU. Värdefulla skogar måste såväl skyddas som restaureras, men det behövs också nya sätt att bruka skogen. För att stötta medlemsländerna i detta har EU därför tagit fram en skogsstrategi, och nya EU-initiativ inom ramen för denna strategi är viktiga för att bidra till en omställning mot ett mer naturnära och hållbart skogsbruk.

Om du tycker att det här är spännande och vill veta mer – då ska du vara med på en digital träff med skognätverket och höra föreningens EU-strateg och skogs-sakkunniga berätta om vad som pågår på EU-nivå som rör skogsfrågorna.

När? Måndagen den 27e mars, kl 19.00 - 21.00

Var? Digitalt

Under kvällen kommer vi att beröra:

 • Allmän EU-kunskap: ”Hur funkar EU?”
 • Rapport från senaste Brysselbesöket och skogsseminariet
 • EU:s Skogsstrategi
 • De olika lagförslag som EU arbetar med, såsom:
  • Restaureringsförordningen
  • Taxonomin
  • LULUCF
  • Övervakningslagstiftningen

 

Anmäl dig här! 

Information

 • Datum:27 mar, 2023
 • Tid:19:00 - 21:00
 • Medlemskap krävs:Nej
 • Arrangör:Svenska Naturskyddsföreningen

Plats

Adress
 • Digitalt