Bild: Robert O. Aakerman
Naturaktivitet

Fagning på Tussudden

Vi är mycket stolta över vår slåtteräng, men för att den skall fortsätta att hysa ett rikt växt- och djurliv krävs det hårt arbete.

Information

  • Datum:14 april 2024
  • Tid:09.00–13.00
  • Plats: Växjö
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Växjö
Samlingsplats: Skolgatan, Växjö, Norrtullskolans parkering
Visa plats på Google Maps
Bli först att gilla!