Föreläsning

Föreläsning om våtmarker och deras betydelse för vårt ekosystem

Naturskyddsföreningen Örebro uppmärksammar "Den Internationella våtmarksdagen" den 2 februari och bjuder in till föreläsning om våtmarker och deras viktiga betydelse för våra ekosystem.
Datum och tid
2 feb, 2023
18:00 - 20:00
Ort
Örebro
Visste du våra slättlandskap förlorat 90 % av sina våtmarker genom utdikning?Visste du att utdikade våtmarker står för 25 % av Sveriges territoriella utsläpp?Visste du att 80% av Sveriges vattendrag är utbyggda eller dämda?Helt galet! När människan påverkar naturen så hotar det den biologiska mångfalden och det påverkar andra arters möjligheter att fortplanta sig och förflytta sig via uråldriga flyttsträckor. När den biologiska mångfalden och andra arter hotas så påverkar det oss människor. Friska ekosystem är en förutsättning för mänskligt liv och utan ekosystemens nätverk av arter så kollapsar det komplexa nätverk som upprätthåller vår civilisation. Jonas Ohlsson driver två projekt via Naturskyddsföreningen i Örebro län: Lärande Vatten 3 och Våtmark och Vatten 2. Under föreläsningen kommer Jonas att berätta om hur Naturskyddsföreningen och våra samarbetspartners jobbar tillsammans med naturens återhämtningsförmåga och hur naturen själv är lösningen på vår klimat- och ekosystemkris. Tid för frågor finns efter föreläsningen. Varmt välkomna! Anmälan till Jonas på e-postadress jonas.ohlsson@naturskyddsforeningen.se.

Information

  • Datum:2 feb, 2023
  • Tid:18:00 - 20:00
  • Medlemskap krävs:Nej
  • Arrangör:Naturskyddsföreningen i Örebro

Plats

Adress
  • Slottsgatan 13A, Örebro
  • Föreningarnas hus