Utflykt

Framtidens park – Blågröna stråket i Väsjön

Hur kan människan samexistera med djur och natur i en hållbar kommun? Sollentuna har på senare år gjort flera satsningar för att möjliggöra en grönare samhällsplanering med fler naturvärden. Med planer för både urban grön-struktur och hållbar vattenhantering finns höga ambitioner, men att faktiskt integrera dessa planer i samhällsbyggandet är en stor utmaning.
Datum och tid
27 feb, 2022
11:00 - 13:00
Ort
Sollentuna
Kontaktperson
Linna Fredström
sollentuna@naturskyddsforeningen.se

Ett projekt som gjort detta är det blågröna stråket vid Väsjön. Här har man vidtagit flera åtgärder som gör det lättare för djur och natur, men här finns också exempel på hur okunskap eller gamla normer gör att de gröna ambi-tionerna får stryka på foten. Naturskyddsföreningen ordnar en vandring längs det blågröna stråket.

Vi pekar ut och diskuterar hur väl stråket uppfyller sin roll som spridningskorri-dor för djur och växter, och tittar också på hur dammar och grönytor förenklar dagvattenrening och svalka under varma somrar. Vandringen sker längs ett promenadstråk och är tillgänglig för alla.

Information

  • Datum:27 feb, 2022
  • Tid:11:00 - 13:00
  • Plats:Frestavägen 116, Sollentuna, Väsjöns blågröna stråk. Samling i parktunneln nära korsningenFrestavägen / Kastellgårdsvägen. (Hållplats Kastellgården linje 527)
  • Målgrupp:Alla
  • Max antal deltagare:40
  • Medlemskap krävs:Nej
  • Pris:Gratis

Kontaktperson

Anmälan

Anges för aktiviteter som kräver medlemsskap.
Vi skickar en bekräftelse till dig.
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg