Föreläsning

Giftfri miljö – utopi eller realistiskt mål?

Hur stort är problemet med gifter i vår miljö?

Kemikalier i naturen kan utgöra ett hot mot både människors hälsa och den biologiska mångfalden. Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet om en Giftfri miljö har förbättrats de senaste åren. Men är det tillräckligt? Och vad menas egentligen med Giftfri miljö?

Helena Bergström, utredare på Kemikalieinspektionen, berättar om Sveriges arbete inom området.

Vi bjuder på fika.

Information

  • Datum:28 november 2023
  • Tid:18.30–21.00
  • Plats:Gustav Adolfs Gata 45, 549 54 Skövde
  • Kategori:Inomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Gustav Adolfs Gata 45
  • 549 54 Skövde
Visa plats på Google Maps