Naturaktivitet

Hotade växter i Botan

Botaniska trädgården i Lund bedriver ett bevarandeprojekt med odling av några av Skånes hotade vilda växter. Trädgårdsmästare Joel Levin visar odlingarna och berättar om projektet. Vi tittar även på en del av de intressanta växter som står mer eller mindre förvildade i parken.

Samling kl 17 vid entrén till växthusen i Lunds botaniska trädgård.

Besöket sker i samarbete med Lunds Botaniska Förening.

Information

  • Datum:12 juni 2024
  • Tid:17.00–19.00
  • Plats:Botaniska trädgården, 223 51 Lund
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Botaniska trädgården
  • 223 51 Lund
Visa plats på Google Maps