Föreläsning

Hur mår havet och hur mår Kattegatt?

Hur mår havet och hur mår Kattegatt? Mats Svensson från Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg ger oss en lägesbild av hur det står till under ytan. Under 2023 har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en rapport om tillståndet i de svenska haven. Denna rapport ger alla en bild av utvecklingen av havsmiljön. Varför är det så och vad säger rapporten? Vad innebär det för kusten runt Laholmsbukten? Hur mår torsken? Hur går det med att minska övergödningen? Mats Svensson, avdelningschef på HaV föreläser om de havsplaner som antogs förra året. Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten

Information

  • Datum:7 oktober 2024
  • Tid:17.30–19.00
  • Plats:Axel Olsons Gata 1, 302 27 Halmstad
  • Kategori:Inomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Axel Olsons Gata 1
  • 302 27 Halmstad
Samlingsplats: Axel Olsons Gata 1, Hallandsscenen, Föreläsningssal
Visa plats på Google Maps