Naturaktivitet

Hyggesfritt skogsbruk i Torsåker

Hyggesfritt skogsbruk i Torsåker

Monika Sundström och Torsten Berglund bedriver numera hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet i Torsåker, Kramfors. Kretsens medlemmar är välkomna dit för att få inblick i hur hyggesfritt skogsbruk kan bedrivas. Medtag lunch/fika.

Samling vid Torsåkers kyrka kl 10:00.

Kontakt: Lena Högberg, 073 – 064 07 64 och Lasse Bengtsson, 073 - 800 71 72.

 

 

Information

  • Datum:21 september 2024
  • Tid:10.00–15.00
  • Plats: Torsåker
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Torsåker
Samlingsplats: Torsåkers kyrka 10.00