Bild: Robert O. Aakerman
Möte

Info och diskussion om ny översiktsplan för Norrköping

Info och diskussion om ny översiktsplan för NorrköpingTid: Onsdag 7 juni. Start kl. 17.00. Kom i tid så du får plats!Plats: Huvudbiblioteket, lokalen till höger bakom receptionen Naturskyddsföreningens Plangrupp bjuder in allmänheten till information och diskussion.Tema: Kommunens nya översiktsplan (ÖP 25)Planen beskriver hur våra politiker vill nyttja all mark i kommunen. Påverkas din närbelägna skog? […]
Datum och tid
7 jun, 2023
17:00 - 19:00
Ort
Norrköping
Kontaktperson

Info och diskussion om ny översiktsplan för NorrköpingTid: Onsdag 7 juni. Start kl. 17.00. Kom i tid så du får plats!Plats: Huvudbiblioteket, lokalen till höger bakom receptionen

Naturskyddsföreningens Plangrupp bjuder in allmänheten till information och diskussion.Tema: Kommunens nya översiktsplan (ÖP 25)Planen beskriver hur våra politiker vill nyttja all mark i kommunen. Påverkas din närbelägna skog? Din hage? Din park?Strandnaturen eller vår bördiga åkermark? Innebär planen att Norrköping blir ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar?

Förslaget till översiktsplan och tillhörande bilagor går att läsa på www.norrkoping.se/oversiktsplan.

Översiktsplanen för Norrköpings kommun är ute på samråd mellan 9 maj och 18 augusti.Alla kan lämna synpunkter på översiktsplanen under hela samrådstiden.För att lämna synpunkter om planförslaget mailar du: oversiktsplanering@norrkoping.se senast den 18 augusti 2023.

Varmt välkommen hälsar NaturskyddsföreningenInfo tel. 0731-500 368

Information

  • Datum:7 jun, 2023
  • Tid:17:00 - 19:00
  • Medlemskap krävs:Nej
  • Arrangör:Naturskyddsföreningen i Norrköping

Plats

Adress
  • Norrköping
  • Huvudbiblioteket, lokalen till höger bakom receptionen

Kontaktperson

Bli först att gilla!