Konferens

Kunskapsseminarium om skogsbete i småländska skogar

Den 23-24 september samlas vi på nytt på Staby Gårdshotell utanför Högsby. Ämnet är skogsbete och bland föreläsarna finns lokala lantbrukare, jägare och mer långväga experter. Helgen är tänkt att bli ännu en pusselbit i strävan att omvandla Hornsöområdet till en framtida nationalpark. Men främst vill vi sprida kunskap om hur Smålands skogar har brukats i tusentals år och varför en stor del av den fauna och flora, som är knuten till dessa biotoper, idag är hotad.
Datum och tid
23 sep, 2023 - 24 sep, 2023
00:00
Kontaktperson

Kunskapsseminarium om skogsbete i småländska skogar

Den 23-24 september samlas vi på nytt på Staby Gårdshotell utanför Högsby.

Ämnet är skogsbete och bland föreläsarna finns lokala lantbrukare, jägare ochmer långväga experter. Helgen är tänkt att bli ännu en pusselbit i strävan attomvandla Hornsöområdet till en framtida nationalpark. Men främst vill visprida kunskap om hur Smålands skogar har brukats i tusentals år och varför enstor del av den fauna och flora, som är knuten till dessa biotoper, idag är hotad.

Sedan bronsåldern har tamboskap präglat skogarna i södra Sverige. Främst av skogsbete påutmarkerna, men även av slåtter och lövtäkt på inägornas ängar som låg närmast byarna.Resultatet blev stora arealer med glesa blandskogar med träd i olika åldrar. Dessutomformades Sydsveriges första skogslandskap, strax efter inlandsisen, på ett liknande vis avstora vilda växtätare, som visent, uroxe, vildhäst och jättehjort.

Därför är en stor andel av Smålands fjärilar, skalbaggar och andra småskryp knutna tillhalvöppna och betade skogar och trädbevuxna hagmarker. Biotoper som det senaste hundraåren har försvunnit i rask takt. Resultatet har blivit att hotet mot en stor del av södraSveriges biologiska mångfald är både allvarligt och i vissa fall akut.

Därför vill vi berätta mer om försvunna och hotade naturtyper, som delvis kan återskapas avmer bete. Ett alternativ är mer tamboskap. Ett annat är större viltstammar, men kanske ären bra mix av tamt och vilt det optimala. Liksom under tidigare seminarier använder viHornsö ekopark och dess naturreservat som referens. Ett stort skogsområde där drömmarnaom södra Sveriges största landbaserade nationalpark nu växer sig allt starkare.

Under den här seminariehelgen tittar vi även närmare på hur skogsbete kan skapa ett attraktivt resmål, med både vackra skogar och en lokal förädling av vilt- och naturbeteskött.

Datum: 23-24 september

Plats: Staby Gårdshotell utanför Högsby

Ur programmet:

Ola Jennersten, tidigare expert på biologisk mångfald på VärldsnaturfondenWWF, Hjalmar Croneborg, natur- och kulturlandskapsvetare, Sven G. Nilsson, professor emeritus i ekologi och Anna Jamieson, verksamhetsledare på föreningen Naturbeteskötttillsammans med lokala jägare, lantbrukare och turismföretagare.

Söndagen ägnas åt fältbesök i naturreservat och Sveaskogs ekopark.

Pris:

Helg med föreläsningar, måltider och del i dubbelrum:

 • 500 kr för medlemmar i Naturskyddsföreningen Kalmar län.
 • 1 000 kr för övriga.

Enbart lördagens föreläsningar med fika och lunch:

 • 125 kr för medlemmar i Naturskyddsföreningen Kalmar län.
 • 250 kr för övriga.

Frågor, information och anmälan:

Per Jiborn - per@reslust.org eller 0733 - 74 59 95

Definitivt program skickas ut i slutet av augusti.

Varmt välkomna önskarNaturskyddsföreningen i Kalmar län i samverkan med Skydda Skogen

Länkar och litteraturtips:

Information

 • Datum:23 sep, 2023 - 24 sep, 2023
 • Tid:00:00
 • Medlemskap krävs:Nej
 • Arrangör:Naturskyddsföreningen Kalmar län
 • Pris:1000 SEK (500 SEK för medlemmar) (Se informationstext)

Plats

Adress
 • Högsby
 • Staby Gårdshotell utanför Högsby

Kontaktperson

Anmälan

Anges för aktiviteter som kräver medlemsskap.
Ange eventuellt behov, önskemål eller ställ en fråga till arrangören

Naturskyddsföreningen följer Dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och om vår integritetspolicy.