Föreläsning

Kurs om jordmånen i boreala skogar

De nordiska naturskogarna har en oerhört rik biologisk mångfald nere i jorden. Kanske den rikaste i världen, vilket inte många känner till. Inte heller hur viktig den är för att skogens ekosystem ska fungera eller hur den påverkas av skogsbruk. Men nu finns en chans att lära sig mer! I höst anordnar föreningen Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen en digital föreläsningsserie om jordmånen i de boreala skogarna.
Datum och tid
12 okt, 2022
18:00 - 20:00
Ort
Digitalt
Kontaktperson
Ida Svartholm
ida.svartholm@naturskyddsforeningen.se

Vilken betydelse har ektomykorrhizor för trädens näringsupptag i skogen? Hur ser kolflödet ut mellan olika organismer nere i skogsjorden? Hur påverkas skogsmarken när biomassa snabbt försvinner och vid olika sorters skogsskötsel som gödning och återföring av träaska?

Arbuskulära mykorrhizasvampar - hur fungerar en sådan mykorrhiza? Vilken roll har de i svenska skogar där ektomykorrhiza dominerar. Hur samverkar de med ekosystemen i marken runt omkring? 

Vill du få svar på dessa frågor, och mycket mer?

Under tre kvällar berättar sex olika forskare, två per kväll, om sina specialkunskaper om det förunderliga livet nere i jorden:

 

Onsdagen den 12 oktober, 18:00 - 20:00

 • Patrick Björk (svampkännare, undervisar i svampkunskap bl.a. på Åsa Folkhögskola) berättar om kändisar bland mykorrhizasvampar och deras trädpartners.
 • Tord Magnusson (högskolelektor och universitetslektor i skoglig marklära, SLU) om jordmånens geologi, vatten och luft och om några grundämnens kretslopp.

Onsdagen den 26:e oktober, 18:00 – 20:00

 • Håkan Wallander (professor i mikrobiologisk ekologi vid Lunds Universitet) berättar om ektomykorrhizor och
 • Anna Rosling (universitetslektor i evolutionsbiologi vid Uppsala Universitet) om endomykorrhizor och klargör skillnaderna mellan dessa.

Onsdagen den 9:e november, 18:00 – 20:00

 • Gunnar Isacsson (ekolog och expert på insekter och skogsskador på Skogsstyrelsen) berättar om insektsmyllret i skogsjorden.
 • Anders Dalberg (professor i mykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet) om hur svamparna, träden och alla andra varelser samverkar i jorden.

Läs mer och anmäl dig här!

 

Information

 • Datum:12 okt, 2022
 • Tid:18:00 - 20:00
 • Målgrupp:Vuxna
 • Medlemskap krävs:Nej
 • Arrangör:Skydda skogen, Svenska Naturskyddsföreningen
 • Medverkar:Skydda Skogen (Kontaktperson), ÅsaLisa Linnman (Kontaktperson)

Plats

Adress
 • Digitalt

Kontaktperson

Bli först att gilla!