Event

Landskrona och klimatet

Kuststadens utmaningar i ett förändrat klimat och satsningar för att minska stadens klimatavtryck. OBS föranmälan till biblioteketvuxen.program@landskrona.se

Kommuner har ett stort ansvar i arbetet med att minska samhällets utsläpp och påverkan på klimatet, samtidigt som städer måste anpassa sig efter den klimatförändring som redan pågår. Till exempel var Landskrona en av många städer som påverkades av bland annat stormen Hans och det omfattande regnandet förra sommaren.

Samtidigt är tillväxt högt prioriterat i Landskrona. Fler människor ska bo och verka i staden, mer ska konsumeras och vi får alltmer hårdgjord yta som riskerar förvärra konsekvenserna av skyfall och värmeböljor – något som sätter press på Landskronas byggnader, bostäder och infrastruktur. Hur ska detta fokus på tillväxt kunna gå hand i hand med att staden ska minska sina utsläpp och anpassas efter ett klimat som förändras i allt högre takt?

Naturskyddsföreningen och biblioteket har till denna kväll bjudit in Mattias Alfredsson och Laurent Serrure från Landskrona stad. Mattias är klimatsamordnare på stadsbyggnadsförvaltningen och kommer bland annat berätta om hur staden arbetar för att anpassa Landskrona till det förändrade klimatet.

Laurent Serrure är miljöstrateg på miljöförvaltningen och kommer att berätta om stadens arbete med den nya energi- och klimatstrategin, vars mål att minska klimatpåverkan och att säkra en långsiktigt hållbar energiförsörjning för Landskrona stad.

Föranmälan: biblioteketvuxen.program@landskrona.se

Bild: Landskrona stad

Information

 • Datum:5 mars 2024
 • Tid:18.30–20.00
 • Plats:Regeringsgatan 13, 261 61 Landskrona
 • Kategori:Inomhus

Tillgänglighet

 • Rullstolsanpassat deltagande
 • Toalett
 • Rullstolsanpassad toalett
 • Mikrofon
 • Hörslinga

Hitta hit

 • Regeringsgatan 13
 • 261 61 Landskrona
Visa plats på Google Maps