Naturaktivitet

Lärdomar från trettio års aktivism för biologisk mångfald

Dagen ägnas åt att besöka några av de miljöer som var i fokus när Gränna Skogsgrupp bildades på 1990-talet. Vi kommer också att samtala om lärdomar från trettio års aktivism för biologisk mångfald.
Datum och tid
2 apr, 2023
10:00 - 17:00
Ort
Söder Om Gränna

Välkomna till Östra Vätterbranternas omväxlande natur, söndagen den 2/4 2023.

Dagen ägnas åt att besöka några av de miljöer som var i fokus när Gränna Skogsgrupp bildades på 1990-talet. Vi kommer också att samtala om lärdomar från trettio års aktivism för biologisk mångfald.

Anmälan: https://forms.office.com/e/U4dNnVEa9y

Start 10.00

Samling vid Motell Vätterleden, ca en mil söder om Gränna. I branten mellan motorvägen och Vättern ligger naturskog med sträckning av drygt en mil. Här kan i stort sett alla svenska träd påträffas. Eftersom branterna i stor utsträckning varit orörda är också övrig artrikedom stor.

Vi gör en kort (men besvärlig och brant) vandring om bjuder på ädellövlund och lövrik barrnaturskog där ett mindre område brann på 1980-talet. Platsen är också en av de nyckelbiotoper som skogsstyrelsen ”missade” i sin första inventering.

På väg från sjön passerar vi en gård – Fingalstorp – med en skogsägare som är mycket nöjd med att nästan all skog på fastigheten blivit naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. De trädklädda naturbetesmarkerna har flera hundra hamlade träd (främst ask) och är ett bra exempel på det biologiska kulturarv som utmärker biosfärområdets brukade delar.

Några km norr därom besöker vi Ormenäs, en gård som ägs av Claes Hellsten med familj. Claes är en av grundarna till skogsgruppen (1992)  och senare (2012) biosfärområdet. Gården är liten, 7 ha, men är typisk för mosaiklandskapet i Ölmstad socken med små åkrar, naturbetesmarker och skog. Gamla tallar med rik förekomst av reliktbock, häckande skogsduva och hornuggla, småvatten med större salamander, Röttleån med forsärla och utter samt ca 1 ha slåtteräng som hävdats (med ett avbrott 1955-1987) sedan 1500-talet.

Som avslutning drar vi oss österut till någon av de barrnaturskogar som räddades från avverkning för drygt 30 år sedan.

Förutom exkursionsmålen och deras naturvärden ska vi prata om hur en liten grupp människor kunde utmana skogsnäring och myndigheter. Ett arbete som bland annat resulterat i bildandet av Biosfärområde Östra Vätterbranterna samt 24 nya naturreservat, 32 biotopskydd och 24 naturvårdsavtal.

För den som har tid och lust bifogas två skrifter; ”En underbar fredag” – historien om hur konflikter vändes till dialog och samverkan samt ”Landskap i balans” en rapport som kopplar ekologisk hållbarhet till näringar som kan utvecklas. I bilagorna till den senare finns en rad kartor som kan vara intressanta att titta på innan exkkursionen. Där finn också en artlista över rödliste-fynd i området. 

Avslutning ca 17.00Arrangör: Naturskyddsföreningen Jönköpings Länsförbund.

Kostnad: Gratis även för icke medlemmar i Naturskyddsföreningen.

Samlingsplats: Motell Vätterleden. 10:00

Karta: https://goo.gl/maps/ucdeeFHERbJhFCBB8Ta med egen mat för hela dagen och gärna egen lupp.Hur långt vi går? Kanske sammanlagt 5-7 km men -  det heter inte Vätterbranterna för inte??.

Grova kängor funkar bra, vi kan runda de blötaste partierna. Kikare kanske är bra att ha, chans på både havsörn o pilgrimsfalk bland annat.Tilltänkt runda:

https://kartor.eniro.se/?c=57.821355,14.643402&z=10&d={%22m%22:[[57.923965,14.322739,%22Motell%20Västerleden%2FFingalstorp%22,0],[57.959317,14.419556,%22ormenäs%20Stamseryd%22,0],[57.863749,14.365311,%22Råbyskogen%20-%20barrnaturskog%2Fmyrmosaik%22,0],[58.02301,14.518433,%22Jordanstorp%20barrnaturskog%22,0]]}  

 

Information

  • Datum:2 apr, 2023
  • Tid:10:00 - 17:00
  • Medlemskap krävs:Nej
  • Arrangör:Jönköpings län
  • Medverkar:Claes Hellsten (Sakkunnig)

Plats

Samlingsplats
  • Motell Vätterleden
Adress
  • Söder Om Gränna
  • Östra Vätterbranterna

Kontaktperson