Bild: Sirpa Ukura
Event

Månadsträff med Klimatgruppen

Välkommen på månadsmöte med Klimatgruppen - en av de största och mest aktiva intressegrupperna i Naturskyddsföreningens Göteborgskrets.

Klimatgruppen har ordnat många olika aktiviteter, t ex studiecirkel, bokbord, kurs, politikerutfrågning, föredrag, remissvar m.m. Dessutom utbildar vi varandra genom att hålla miniseminarier i aktuella ämnen. Vi håller ett extra öga på den lokala klimatpolitiken och har tagit fram ett eget förslag för en snabb halvering av Göteborgs klimatutsläpp. Vi är också engagerade i Naturskyddsföreningens klimatnätverk där vi utbyter erfarenheter med andra klimatkämpar runt om i landet.

Vi träffas var fjärde vecka i föreningens lokal. Man deltar så mycket eller lite man känner passar en. Några är med på nästa alla möten, en del mer sporadiskt. Vi försöker bilda mindre undergrupper som jobbar för något enskilt projekt, så alla måste inte delta i allting. Undergrupperna träffas separat så man kan göra en hel del utan att gå på gruppens samlade möten.

Vi ser fram emot att ses!

Information

  • Datum:13 mars 2024
  • Tid:18.00–20.00
  • Plats:Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg
  • Kategori:Inomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Första Långgatan 28B
  • 413 27 Göteborg
Visa plats på Google Maps