Föreläsning

Mer biologisk mångfald i din trädgård

Träffa Trollhättans rådgivare för biologisk mångfald och lär dig mer om hur du kan stödja mer biologisk mångfald.

Anna Brandeby Harström, rådgivare för biologisk mångfald kommer till biblioteket och berättar hur du kan öka den biologiska mångfalden din trädgård.

(För er som inte kan Komma på kvällen klockan 18.00 kan du få ungefär samma info på Lillåstugan klockan 16.00.) Info: Britt-Mari Karlsson 0702 - 69 74 88

För biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. Ambitionerna är höga för att stärka den biologiska mångfalden. Du som privatperson, din bostadsrättsförening, ditt företag och många andra kan vara med och bidra. Informationsspridning, inspiration och utbildning tror vi är vägen fram för att få fler med sig i det här. Är du med?

Jag hoppas att jag kan sprida lust, kunskap och hopp bland vuxna och barn så att fler tar sig an arbetet med att förbättra livssituationen för våra humlor, fjärilar, bin och andra insekter. Jag tror att de allra flesta vill göra bra saker för naturen, men ibland kan det kännas svårt. Jag vill visa att det kan vara enkelt och kul.- Anna Brandeby Harström, rådgivare för biologisk mångfald.Pdf för dig som har tillgång till trädgård. https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/bygga-bo-och-miljo/miljo/informationsmaterial/natur/mangfaldstips-for-tradgard_webb.pdfPdf för dig som har tillgång till balkong.https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/bygga-bo-och-miljo/miljo/informationsmaterial/natur/mangfaldstips-for-balkong_webb.pdf 

Samarrangemang med Vänersborgs bibliotek och med stöd av Studiefrämjandet Fyrbodal. 

Information

  • Datum:11 april 2024
  • Tid:18.00–20.00
  • Plats:Vänersborgs Bibliotek, Sundsgatan 6, 462 33 Vänersborg
  • Kategori:Inomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Vänersborgs Bibliotek, Sundsgatan 6
  • 462 33 Vänersborg
Visa plats på Google Maps